Sennik - las drzewa zagajnik

Motyw lasu we śnie jest nie tylko ciekawy, ale przede wszystkim bywa bardzo znaczący. W zależności od tego co dokładnie śni się w kwestii motywu lasu, tym różne może mieć to znaczenie.

Widzieć las we śnie może być dobrym znakiem na przyszłość lub ostrzec przed niewielkimi problemami w niedalekiej przyszłości.

Jeśli we śnie widzi się zielony las może to oznaczać, że w niedalekiej przyszłości czeka duża poprawa własnej sytuacji życiowej.

Chodzić po lesie, który jest pięknym pejzażem zielonych liści, z widocznymi krzewinkami i zielonym mchem, może być przepowiednią wielkiej nadziei na lepsze. Może się okazać, że już niebawem nadarzy się dobra okazja i dotychczasowe dręczące problemy znajdą swoje rozwiązanie.

Tym lepiej jeśli jest to las liściasty, gdyż może okazać się, że w niedalekiej przyszłości rozwiążą się trudne problemy bez większego wysiłku z naszej strony.

W przypadku, gdy widzi się las iglasty, może on być przepowiednią końca problemu, który jednak okaże się być bardziej problematyczny i wymagać od nas większego wkładu.

Inne znaczenie jednak może mieć żywy i barwny las amazoński. Jego żywotność i kolorowość jest zazwyczaj oznaką wielu zmian. Zazwyczaj są to zmiany na lepsze, jednak często wiążą się z wydarzeniem wielu zupełnie niespodziewanych rzeczy. Takie zmiany mogą dotyczyć zarówno kwestii rodzinnych, finansowych czy tych, które dotykają sferę uczuciową.

Z zasady, dopóki widzi się las, który jest pełny zieleni, kolorów i życia, jest to dobry znak na przyszłość.

Ważną wskazówką, jaka pojawia się w śnie, jest wyraźnie zarysowana leśna droga. Niezależnie od tego w jakim stanie jest otoczenie takiej drogi, zazwyczaj jest ona oznaką konieczności dokonania w niedalekiej przyszłości trudnej decyzji. Jeśli dróżka ta prowadzi prosto w spokojnym i wesołym otoczeniu, decyzja może być prosta i oznaczać dobre zmiany. Jeśli natomiast droga jest kręta i ma wiele rozwidleń, decyzja może okazać się stosunkowo trudna. Zasygnalizowanie takiego dylematu w śnie pozwoli uzbroić się w czujność i lepiej skupić się na podejmowaniu ważnych decyzji.

Nie zawsze jednak zobaczenie lasu we śnie jest tylko oznaką czegoś dobrego.

Najlepszym przykładem jest widzieć ciemny las we śnie. Zazwyczaj oznacza to, że można się spodziewać jakiś problemów. Są one jednak zazwyczaj związane z relacjami rodzinnymi. Można się wówczas spodziewać jakiejś kłótni lub złych wieści. Można to jednak wykorzystać jako przestrogę i ostrożniej dobierając słowa lub podejmując decyzje, można się ustrzec komplikacji rodzinnych.

Podobnie jest w przypadku, gdy widzi się zniszczony las. Problemy lub niejasności zazwyczaj dotyczą wówczas kwestii finansowych lub zawodowych. Jeśli we śnie widzi się suche i połamane drzewa zniszczone brakiem deszczu, warto zapobiegawczo zacisnąć pasa, by komfortowo zmierzyć się z ewentualnymi problemami finansowymi.

Nieco również ponurym znakiem jest zgubić się w lesie we śnie. Może to bowiem oznaczać, że pogubiliśmy się w podejmowanych decyzjach i trudno jest nam się w nich odnaleźć. To mocny znak do tego, by zastanowić się nad swoim życiem i zrewidować relacje oraz otoczenie.

Las, który nam się śni nie zawsze jednak musi być związany z podziwianiem samych krajobrazów lub spacerze po nim.

Jeśli we śnie widzi się pożar lasu to może mieć to związek z mocnym i gwałtownym pozbyciem się problemu. Czasem może to być związane z gwałtowną kłótnią, a czasem z całkowitą odmianą sytuacji. Zazwyczaj jednak kończy się to dobrym zakończeniem kłótni.

To samo dotyczy sytuacji się chce sprzedawać las we śnie. Sama ta czynność jest znakiem szybkiego pozbywania się problemów w najbliższej przyszłości. Jeśli we śnie kupującym ten las jest jakaś znana osoba, to może oznaczać to, że problem dotyczył również jego lub był z nim personalnie związany.

Podobna sytuacja dotyczy sytuacji, w której chce się wycinać las.

Samo wykonywanie tego z kimś konkretnym oznacza tu, że będzie to osoba, która pomoże pozbywać się tych problemów. Zasadniczą różnicą między tymi dwoma motywami we śnie, jest taka, że sprzedaż lasu dotyczy zazwyczaj pozbycia się dużego i ważnego problemu, a jego wycinka, raczej drobniejszych i bardziej prozaicznych.